Energieffektive vinduer sparer deg for strøm nå og i fremtiden

Ny teknologisk utvikling av vinduer gir fremragende energibesparelser – GreenTech fra NorDan er et bærekraftig og energivalg

Vinduer er ikke lenger bare vinduer

Visste du at utviklingen innen glass og vindusrammer har gitt vinduer med minimal energilekkasje? Det har skjedd en revolusjon innen vindusisolasjon siden 90-tallet, med enda bedre isoleringsegenskaper enn tidligere.

Smarthusteknologi

En klar fordel med å investere i nye vinduer er at de er klargjort for smarthusteknologi. Det betyr at du kan få sensorer montert i vinduene fra fabrikk, som sammen med termostater og app styrer energiforbruket i hjemmet. Full kontroll over energiforbruket. Smart, ikke sant?

Hvordan vinduene er montert spiller en rolle

Ikke bare handler det om vinduer, men hvordan de er montert. Feil monterte vinduer kan også gi energilekkasjer i vegg. NorDan Vis hjelper installatører med en ferdig tetting/ mansjett fra fabrikk som isolerer mellom rammer og husvegg under kledning. Du kan være sikker på at tetningen rundt vinduet er optimal.

Spar energi og øk verdi samtidig

Kulderas ved vinduer tapper unødvendig energi ut av boligen. Det går i tilegg utover bokomfort, inneklima og verdien til boligen. Når du investerer i nye vinduer sparer du både energi – og har samtidig investert i oppgradering av egen bolig.

Moderne vindusruter har lav u-verdi

Si farvel til varmelekkasje og kulderas. Nye moderne vindusruter kan hindre varmelekkasje og kulderas. Med energieffektive vinduer sparer du energi.

En lav u-verdi betyr god isolasjon, redusert energibruk og høyere overflatetemperatur på det indre glasset, noe som gir mindre kaldtrekk og strålingstrekk.

1980-talls u-verdi
2000-tallets u-verdi
2020-tallets u-verdi

I følge Enova kan gamle vinduer stå for bortimot 40% av varmetapet i boligen din. Ved å foreta et bevisst valg kan du redusere energiforbruket i boligen din. Riktige vinduer bedrer også inneklima. NorDan Klimakalkulator vil hjelpe deg å beregne hvor mye riktig valg av nye vinduer og dører har å si for energiforbruket.

Hva er egentlig u-verdi?

VARMEISOLERING, U-VERDI

En lav u-verdi betyr god isolasjon, redusert energibruk og høyere overflatetemperatur på det indre glasset, noe som gir mindre kaldtrekk og strålingstrekk. En lav U-verdi gjør at du kan designe med større vinduer som slipper inn mer gunstig dagslys.

Varmeoverføringskoeffisienten, eller U-verdien, beskriver hvor godt isolert en bygningsdel er. Enheten W/m2K (watt per kvadratmeter og grad kelvin). Jo bedre isolasjon, jo lavere U-verdi.

U-verdi kan måles på ulike måter. Som midtpunktsverdi Ug eller som U-verdi for hele konstruksjonen. For å kunne sammenligne vinduer fra ulike produsenter, rapporteres U-verdien basert på en standardisert størrelse. Dimensjonen som vises i den europeiske produktstandarden er 1230×1480 mm. U-verdien for NorDans vinduer er 0,9W/m2K som standard for åpningsbare vinduer og 0,8W/m2K for faste vinduer.

Ved å redusere energibruken senker vi energikostnadene for boligeieren samtidig som vi bidrar til et bedre miljø på kloden vår.

NorDan leverer som standard et 3-lags isolerglass med energibelegg på ytre og indre glass. Belegget er beskyttet på innsiden av de ytre glassene. For ytterligere å redusere varmeledning erstattes luften med argongass. Avstandslistene er såkalte varmekantavstandsstykker som forbedrer den totale U-verdien ytterligere.

Virkelige godt isolerte vinduer har kondens om morgenen

Mange er ikke klar over at jo bedre et moderne vindu er, desto mer kondens har det om kalde morgener. Hvorfor det? I vindstille, kaldt og klart vær kan den ytre ruten miste så mye varme gjennom stråling til himmelen at den til og med får lavere temperatur enn uteluften. Hvis luftfuktigheten samtidig er høy, noe som hovedsakelig skjer om høsten, kan temperaturen på vinduet falle under duggpunktet og kondens vil falle ut.

Energitapene fra innsiden er rett og slett ikke nok til å holde temperaturen på det ytre glasset over uteluftens duggpunkt. Utvendig kondens dannes hovedsakelig om natten. Den forsvinner når solen varmer opp luften.

Så kan du nyte morgenkaffen med nydelig utsikt, trygg på at du sparer energi.

Ønsker du å redusere kondensen, kan NorDan levere kondensreduserende belegg på det ytterste glasset i vinduet reduseres risikoen for utvendig kondens

Hvordan vinduet er konstruert er vesentlig for hvor godt det holder på varmen

Riktig valg av konstruksjon på vinduet i kombinasjon med riktig valg av glass gir deg den optimale løsningen. Alt etter behovet du har, kan et vindu velges som en koblet bue eller en enkelt bue.

Hva er forskjellen?
Den sammenkoblede buen har som standard en enkelt glassrute i ytre bue og et dobbeltglass, isolerglass i indre bue. Konstruksjonen velges vanligvis når det er høye krav til lyddemping og når du ønsker å plassere persienner mellom karmene.

Enkeltrammen har normalt en 3-glass konstruksjon hvor du bare har to sider å rengjøre – denne er også den mest etterspurte konstruksjonen på markedet.

Den teknologiske utviklingen gir muligheter

Nå har du mulighet til å velge mange funksjoner i glasset, i tilegg til at det er energibesparende.

Er du for eksempel opptatt av brannsikring, glass som stopper uv-stråling inn i rommet, selvrensende glass, lar det seg nå kombinere med god uv-verdi i vinduet.

Smussavvisende glass har et lag som slipper ut smuss ved hjelp av UV-stråling. Regnet vasker glassene rene. Belegget er integrert i glasset og har samme levetid som glasset.

Støy er et økende miljøproblem i forbindelse med infrastrukturprosjekter hvor boliger ligger nær trafikkerte gater og veier med stor trafikk. For å forbedre de lyddempende egenskapene til en 3-glass konstruksjon endres glasstyper og/eller avstander mellom glassene.

Vil du sjekke hvor mye du kan spare med energieffektive vinduer?

Vi gir deg et uforpliktende tilbud på hvor mye nye vinduer koster, og hva du kan spare i energi*

Sjekk her dine vinduer her:

NorDan har markedets beste garantier for vinduer
NorDan garantier er den beste på markedet. Se garantitiden for vinduene dine her xx.

MyNorDan