Brukervilkår for MyNorDan

MyNorDan eies og drives av NorDan Gruppen, org.nr. 991 834 036, Stasjonsveien 46, 4460 Moi («NorDan Gruppen»/«Vi»). MyNorDan er et fordelsprogram for deg som har registrert deg som bruker («du»). Ved å registrere deg som bruker i MyNorDan, godtar du disse brukervilkårene og personvernerklæringen (lenke). 

Kommunikasjon og informasjon

Med bruker i MyNorDan, kan vi kontakte deg elektronisk (f.eks via sms og e-post), via telefon og post med personlige tilbud og annen relevant informasjon. Vi kan samle inn og analysere informasjon om brukerens kundeforhold, inklusivt å skape en kundeprofil, for å gi mer relevant informasjon og bedre service. Brukere kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke med å slette sin bruker.

Generelle kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser
Når du handler i MyNorDan godtar du NorDans generelle kjøpsbetingelser (https://www.nordan.no/kjopsbetingelser-nettbutikk/ . 

Min side
Brukere i MyNorDan kan administrere egen kontaktinformasjon og brukerinformasjon som passord.

Om din brukerkonto

Din informasjon
Kontoen er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Ved registrering i MyNorDan må du registrere deg med norsk mobilnummer (+47), gyldig e-postadresse, navn og adresse. Du er ansvarlig for at opplysninger du gir om deg selv er korrekte og oppdaterte. 

Eierskap
Som bruker av MyNorDan vil du motta tilbud forbeholdt registrerte hos MyNorDan. Fordelene kontoen gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre.

Motta informasjon
Å godta kommunikasjon på e-post og sms er en forutsetning for å ha en bruker i MyNorDan, ettersom kommunikasjon med registrerte er formålet.

Avmelding
Melder du deg av epost- eller SMS-mottak, mister du også utvidet garantier og andre fordeler i MyNorDan.

Personvern

Ditt samtykke
Vi garanterer at dine opplysninger kun vil bli lagret og brukt i forbindelse med din konto i MyNorDan. Under fanen «Mine preferanser» inne på «Min side» kan du alltid endre ditt samtykke med å melde deg ut av MyNorDan.

Lagring og behandling av personopplysninger
For at du skal kunne bli bruker i MyNorDan, må vi registrere og behandle personopplysninger om deg og øvrig informasjon. Vi er ansvarlig for lagring og annen behandling av dine personopplysninger i tråd med Lov om behandling av personopplysninger. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og drifte MyNorDan. 


Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger

Vi har berettiget interesse som behandlingsgrunnlag for mer kontotilpasset kommunikasjon, dvs. den kommunikasjon vi har med deg som bruker i MyNorDan som er tilpasset deg basert på de opplysninger du har gitt oss enten på Min side, eller med de kjøp du har gjort i  MyNorDan.

Slik tilpasset kommunikasjon med bruker er for å gi mer relevante tilbud og oversikt over kjøpshistorikk. Brukere kan når som helst melde seg ut ved å sende oss en e-post. 

Dine personopplysninger selges ikke til tredjepart
Vi vil ikke selge personopplysninger i MyNorDan til tredjepart.  For ytterligere detaljer om personvern, vennligst les vår Personvernerklæring for MyNorDan.

Dersom bruker har spørsmål, ønsker innsyn i personopplysningene vi har om brukeren, eller ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan brukere når som helst kontakte oss som angitt i punkt 8 eller logge deg inn på Min side på MyNorDan. Vi forplikter oss til å gi bruker innsyn som angitt i vår Personvernerklæring.

Avtalens varighet

Vilkårenes varighet
Vilkårene gjelder fra den dagen konto blir registrert og har akseptert disse vilkårene. Disse vilkårene erstatter alle eventuelle tidligere vilkår i MyNorDan.


Brukers oppsigelse av avtalen
Bruker kan når som helst si opp avtalen med umiddelbar virkning ved å sende en e-post til mynordan@nordan.no  med «utmelding MyNorDan » i emne-feltet eller ved å logge inn på Min side hvor bruker trykker «Slett konto». All informasjon om bruker vil da slettes eller anonymiseres innen rimelig tid, og senest innen de gjeldende lovkrav. Oppsigelse av avtalen fra brukers side rettes til ett av kontaktpunktene i avtalens punkt “Kontakt”.


Endring av vilkårene
Vi har rett til å endre vilkårene i avtalen. Dersom vi foretar større endringer (endringer som har betydning for brukere), vil vi informere brukere om disse slik at en får mulighet til å godkjenne de nye vilkårene. Slike endringer er for eksempel at vi ønsker å behandle personopplysninger til et nytt formål. Små endringer i vilkårene, for eksempel at vi endrer vår kontaktinformasjon, kan vi foreta uten å informere brukere.

Avvikling av avtalen
Vi forbeholder oss retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte MyNorDan. Dersom MyNorDan må avvikles grunnet lovgivning, domsavgjørelse eller forbud gitt av myndigheter, kan MyNorDan uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Vi kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom bruker har oppgitt feilaktige opplysninger eller bryter sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

Tjenester tilbudt av tredjeparter

Tjenester som benyttes fra tredjeparter
Via våre tjenester kan det være mulig for brukere å knytte seg opp mot tjenester tilbudt av andre enn oss (en tredjepart). Dette gjelder f.eks. om bruker kjøper et produkt som skal fraktes til bruker eller gjennomfører en betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan gjelde andre vilkår fra tredjepart. Disse må bruker godta for å bruke produkter eller tjenester som ikke vi tilbyr direkte.   


MyNorDan er ikke ansvarlig for tjenester levert av tredjepart. Hva bruker gjør med tredjeparts tjenester, er et forhold mellom bruker og slik tredjepart. 

Force Majeure

Forhold der våre forpliktelser bortfaller
Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i tråd med disse vilkårene eller en situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører våre forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Tvister og lovvalg

Tolkning av avtalen og tvisteløsning
Denne avtalen reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister er underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Rett verneting er Sør Rogaland tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning. 

Kontakt

Kontakt oss
Hvis brukere har spørsmål om brukersvilkårene eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon er:

MyNorDan