En litt grønnere hverdag for hvert medlem i NorDan kundeklubb

Vårt fokus på bærekraft går gjennom hele vår næringskjede og vi jobber kontinuerlig med vårt totale klimaavtrykk. Vår kundeklubb har minimal påvirkning på miljøet, men vi har forpliktet oss til å kjøpe en CO2 klimakvote for hvert medlem.

MyNorDan