Hvor mye har dine vindu og dører å si for strømregningen?

Her i Norge er det som ofte vinteren og evnen våre hus har å holde på varmen som gir størst utslag på energikostnadene.
Men energitap kommer også i form av feil varmeregulering ved utlufting og nedkjøling på sommeren.

MyNorDan