Medlemsvilkår for NorDan kundeklubb

Versjon 19. mai 2022.

Innmelding

Hvordan oppretter jeg en konto hos MyNorDan?

Gå til nettsiden kundeklubb.nordan.no og registrer deg. Velkommen til MyNorDan – vi håper du får stor nytte og glede av det.

Koster det noe å ha en brukerprofil hos MyNorDan?

Nei, det er gratis å ha en brukerprofil i MyNorDan. For å ha rett til utvidet ruteknusegaranti, må du ha en aktiv brukerprofil i MyNorDan

Hva er aldersgrensen for å opprette brukerprofil i MyNorDan?

Aldersgrensen for å opprette brukerprofil er 18 år.

Hvorfor må jeg oppgi min personlige epost?

Brukerprofilen din registreres på epostadressen din. Endrer du e-postadressen din, ta kontakt med kundeservice for å oppdatere brukerprofilen din.

Jeg har ikke e-postadresse. Kan jeg likevel opprette en brukerprofil i MyNorDan?

Hensikten med MyNorDan er å kunne kommunisere med brukere. Til dette bruker vi først og fremst e-post. Du trenger derfor en e-postadresse for å opprette en brukerprofil i MyNorDan.

Kan en bedrift opprette en MyNorDan-konto?

Ja

Din konto og brukerprofil

Hvordan etterregistrerer jeg kjøp av vinduer for utvidet 7 års ruteknusegaranti?

Du kan etterregistrere kjøpene dine ved å gå inn på «Min konto» og xxxx

Hvor endrer jeg personopplysningene mine? (generell – kanskje ta bort?)

Når du logger deg inn på MyNorDan, kan du under siden «Min konto» endre e-postadresse, navn, adresse, telefon og passord.

Hvordan endrer jeg e-posten min?

Du kan endre e-posten din ved å logge inn på «Min konto» og velge xxx.

Hvordan endrer jeg telefonnummeret mitt?

Du kan endre telefonnummeret ditt ved å logge inn på «Min konto» og velge xxx.

1: Om NorDan kundeklubb

NorDan kundeklubb eies og drives av NorDan Gruppen, org.nr. 991 834 036, Stasjonsveien 46
4460 Moi («NorDan Gruppen»/«Vi»). 

NorDan kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for deg som er kunde av NorDan Gruppen AS, og som har registrert deg som medlem («du»). Ved å registrere deg som medlem eller ved å benytte deg av en medlemsfordel, godtar du Medlemsvilkår og Personvernerklæringen for NorDan kundeklubb (avtalen) som du fikk opplysninger om før du registrerte deg eller brukte en medlemsfordel. Denne avtalen om medlemskap i NorDan kundeklubb gjør at NorDan kan sende deg e-post med tilbud og andre relevante fordeler. Vi anser ditt medlemskap som aktivt dersom du har  åpnet en e-post fra oss, eller gjort et kjøp som kundeklubbmedlem de siste 30 månedene. Når du bruker våre tjenester og handler på kid.no inngår du en avtale med oss, som også inkluderer våre standard Kjøpsvilkår.   I tillegg kan du samtykke til at NorDan på ulike måte tilpasser medlemskapet ditt til deg. Dine samtykker kan du administrere i din innloggede profilside på nordan.no kalt Min side.

2: Om medlemskapet ditt

Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Ved innmelding på nordan.no må du registrere deg med norsk mobilnummer (+47), gyldig e-post-adresse, navn og adresse. Du er ansvarlig for at opplysninger du gir om deg selv er korrekte og oppdaterte. 

Som medlem av NorDan kundeklubb vil du motta tilbud forbeholdt medlemmer. Fordelene medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Opplysningene ut over e-postadresse brukes blant annet av NorDan for sikkerhetsformål, for eksempel for å identifisere riktig person til personlig medlemskap i kundeklubben. 

Å godta kommunikasjon på e-post er en forutsetning for å være medlem og benytte seg av medlemsfordeler og tilbud forbeholdt medlemmer ettersom kommunikasjon med medlemmer er selve formålet med NorDan kundeklubb. Dersom du melder deg av å motta nyhetsbrev fra oss på e-post, regnes dette samtidig som en utmelding av NorDan kundeklubb. 

3: Personvern

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi garanterer at dine opplysninger kun vil bli lagret og brukt i forbindelse med ditt medlemskap i NorDan kundeklubb. Under fanen «Mine preferanser» inne på «Min side» kan du alltid endre dine samtykker eller melde deg ut av kundeklubben. 

For at du skal kunne bli medlem i NorDan kundeklubb må vi registrere og behandle personopplysninger om deg og øvrig informasjon i relasjon til medlemskapet. Vi er ansvarlig for lagring og annen behandling av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og drifte kundeklubben. 

For å bli medlem i NorDan kundeklubb må du oppgi navn, adresse, norsk mobilnummer (+47) og gyldig e-postadresse   Vi har berettiget interesse som behandlingsgrunnlag for mer kundetilpasset kommunikasjon, dvs. den kommunikasjon vi har med deg som medlem som er tilpasset deg basert på de opplysninger du har gitt oss enten på Min side, med de kjøp du har gjort på nordan.no eller i en NorDan forhandler-butikk og med klikkene dine på nordan.no. Slik tilpasset kommunikasjon med deg gir deg mer relevante tilbud og oversikt over din kjøpshistorikk. Du kan når som helst melde deg ut av tilpasset kommunikasjon ved å sende oss en e-post eller ved å melde deg ut av slik tilpasset kommunikasjon på Min side på nordan.no.

Vi vil ikke selge dine personopplysninger til tredjepart.  For ytterligere detaljer om personvern, vennligst les vår Personvernerklæring for NorDan kundeklubb og nordan.no.

Dersom du har spørsmål, ønsker innsyn i de personopplysningene vi har om deg, eller ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du når som helst kontakte oss som angitt i punkt 8 eller logge deg inn på Min side på nordan.no. Vi forplikter oss til å gi deg innsyn som angitt i vår Personvernerklæring.

4: Avtalens varighet

Vilkårene gjelder fra den dagen du har registrert deg som medlem eller på annen måte har akseptert disse vilkårene, og disse vilkårene erstatter alle eventuelle tidligere vilkår for ditt medlemskap i NorDan kundeklubb.

Du kan når som helst si opp avtalen med umiddelbar virkning ved å sende en e-post til kundeservice@nordankundeklubb.no med «utmelding NorDan kundeklubb » i emne-feltet eller ved å gå inn på fanen Mine preferanser under Min side hvor du trykker «Meld meg ut». All informasjon om deg vil da slettes eller anonymiseres innen rimelig tid, og senest innen de gjeldende lovkrav. Oppsigelse av avtalen fra din side rettes til ett av kontaktpunktene i avtalens punkt 8.

Vi har rett til å endre vilkårene i avtalen. Dersom vi foretar større endringer (endringer som har betydning for deg), vil vi informere deg om disse slik at du får mulighet til å godkjenne de nye vilkårene. Slike endringer er for eksempel at vi ønsker å behandle dine personopplysninger til et nytt formål. Dersom du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du si opp avtalen på samme måte som nevnt ovenfor. Små endringer i vilkårene, for eksempel at vi endrer vår kontaktinformasjon, kan vi foreta uten å informere deg. Vi forbeholder oss retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte NorDan kundeklubb. Dersom NorDan kundeklubb må avvikles grunnet lovgivning, domsavgjørelse eller forbud gitt av myndigheter, kan NorDan kundeklubb uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Vi kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller bryter dine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

5: Tjenester tilbudt av tredjeparter

Via våre tjenester kan det være mulig for deg å knytte deg opp mot tjenester tilbudt av andre enn oss (en tredjepart). Dette gjelder f.eks. om du kjøper et produkt som skal fraktes til deg eller gjennomfører en betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan gjelde andre vilkår fra tredjepart. Disse må du godta for å bruke produkter eller tjenester som ikke vi tilbyr direkte.   

NorDan kundeklubb er ikke ansvarlig for tjenester levert av tredjepart. Hva du gjør med tredjeparts tjenester, er et forhold mellom deg og slik tredjepart. 

6: Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i tråd med disse vilkårene eller en situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører våre forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Eksempler på dette er lovendringer, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, flom, eksplosjon, inngrep fra offentlige myndigheter eller at nettverk er nede grunnet feil som ikke skyldes partene.

7: Tvister og lovvalg

Denne avtalen reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister er underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Rett verneting er Dalane tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning. 

8: Kontakt

Hvis du har spørsmål om medlemsvilkårene eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon er:

  • Post: NorDan Gruppen AS, Stasjonsveien 46, 4460 Moi
  • Telefon:
  • E-post til kundeservice (for support): kundeservice@nordan.no
  • Web: https://www.nordan.no 
  • E-post til personvernombudet i NorDan (det er mulig å sende spørsmål også om cookies og medlemsvilkår, selv om dette ikke gjelder personopplysninger): personvern@nordan.no

MyNorDan