Tilpass ditt energibehov etter bruk

Mye av energitapet i et hus går til å holde på varme i rom du til tider ikke bruker eller når du ikke er i boligen. I mange år er det snakket om nattsenking der vi velger lavere temperatur i huset når temperaturen synker på natten og imens vi sover.

Men store deler av dagen er vi også ute av huset. Dette er vanskeligere å planlegge siden en bolig kan ha varierende rutiner for når vi bruker boligen.

En NorDan Smartdør kan hjelpe deg å spare strøm.
Som en løsning på dette kan en smartdør fra NorDan automatisk registrere når det er folk i huset starte en sakte gjenoppretting av ønsket romtemperatur. Derom en ikke ønsker at temperaturen skal senke seg så fort noen skrur på alarmen kan dette også tidsbegrenses til å kun fungere i en hvis tidsperiode på dagen. Uavhengig av hvilke funksjoner er det viktig at dette er noe som fungerer automatisk og tilpasser seg husstanden uten at noen trenger å justere noe.

MyNorDan