Unngå feil utlufting

De fleste hjem er i dag utstyrt med termostater som styrer romtemperatur. Disse passer på at et rom holder en konstant temperatur som en ønsker i rommet. Flere velger å oppgradere disse termostatene med funksjoner for plan og tidsstyring. Utfordringen er at mange termostater misforstår vår hensikt med å lufte ut. Eksempelvis på et soverom endrer vi vårt behov for varme i løpet av natten. De fleste velger da å åpne et vindu fremfor å skru ned termostaten. Kald luft kommer inn i rommet og termostaten begynner å øke oppvarmingen for å holde innstilt temperatur.

En annen kjent faktor er vindu som blir glemt lukket når du forlater huset.

Bestill enkelt vindu med integrerte sensorer
Med NorDan kan dine vindu leveres med sensorer som gir beskjed til dine termostater at du har åpnet vinduet. Termostaten vil da automatisk vente med å gjenopprette sin innstilte temperatur til det er fornuftig å starte oppvarmingen. Med sensorer har du også full oversikt over hvilke vindu som er lukket og hvilke som er åpne til enhver tid. En funksjon som også kan være taktisk om det er flere som bor i en husstand.

MyNorDan