Unngå for høyt varmetap

Det finnes stor variasjon for valg av isolerende glass. Dine vindu er en av de flatene som har størst varmetap i huset. Og moderne hus med store flater er mer utsatt enn hus med mindre glassflater. Derfor er det lønnsomt å investere i godt isolerende vindu.

MyNorDan