Unngå varmetap som følge av dårlig eller feil montering

Dessverre er det flere hus i Norge som ikke har korrekt monterte vindu og dører. En kan da oppleve varmetap som følge av lekkasje og trekk i overganger mellom karm og vegg. Skjevheter er også en faktor for at spesielt dører og store terrassedører ikke fungerer optimalt.

MyNorDan